måndag 2 juni 2014

Rant no 3

Rant = a discourse by a single performer, especially if irritated or upset.

hämta (2)
EU krackelerar alltså framför våra ögon. Nationalismen är värre än nånsin. Misstron mot etablissemanget grundmurad.
Jag har svårt för att förstå förvåningen över att EU-kritiska partier skördar framgångar. Eller att så få röstar. Allt annat vore ett mirakel.
För faktum är att Eurovision Song Contest gjort mer för sammanhållningen i Europa än alla EU,s utspel sammantagna.
De som skall bära hundhuvudet här är de som byggt upp och utformat detta EU. De som struntat i att låta demokratiska strukturer växa underifrån, utifrån människors genuina behov, och i stället tvingat på väljarna färdiga lösningar uppifrån. EU har byggts genom väljarförakt och systematisk manipulation av folkviljan. Mer än en gång har vi sett att länder där väljarna röstat ”fel” i olika frågor har tvingats rösta igen, tills det blivit ”rätt”. I den mån folkomröstningar över huvud taget tillåtits.
Alla vet att det stora valutasamarbetet som döpts till Euro är ett megafiasko. Detta sjösattes trots att risker och brister var väl kända.
Tanken om samarbete och samhörighet i Europa, som ett steg på vägen mot den globala förbrödringen och nedmonteringen av alla nationsgränser (och gränser mellan ras, kön, etnicitet, klass etc), är givetvis i grunden mycket god. Men under befängda paroller som ”fri rörlighet för tjänster och kapital” har denna dröm dragits i smutsen.
Det enda sunda i det här läget vore låta EU gå in i en time-out-fas, som skulle pågå tills man kommit fram till en konstruktion som har chans att få en demokratisk förankring.
För med ett röstdeltagande på 50 %, och i många länder en bra bit under detta, är eu inte mer än en demokratisk parodi.