söndag 26 oktober 2014

Rant no 4

Rant = a discourse by a single performer, especially if irritated or upset.

Den västerländska vetenskapliga metoden, som kännetecknas av materialism, reduktionism och rationalitet, är bra på att undersöka och förstå det som är mekaniskt och maskinliknande. Dvs tillvarons enkla problem.

Den är inte lika bra på de mer komplicerade gåtorna som tex vad medvetandet är, subjektiva upplevelser eller hur man uppnår självkännedom.

Inte heller på att förstå och förklara fenomen som telepati, drömmar, hypnos, fantasi, meningsfulla sammanträffanden (sk synkronisitet) , förälskelse, placebo, nocebo, nära-döden upplevelser, transtillstånd med mera.

För att förstå sådant kanske man behöver något annat än vetenskap. Kunskap om sådant kanske bättre nås genom meditation, askes, fasta, långa skogspromenader i ensamhet och liknande. Eller genom att ta del av konst, musik och poesi.

55b1a53bc97116156912a57c76102d72_thumb[1]