lördag 28 februari 2015

Om ISIS

Rant = a discourse by a single performer, especially if irritated or upset

I de flesta konflikter brukar jag kunna urskilja nyanser. Verkligheten är inte svart-vit. Jag vill undvika att prata om godhet och ondska eller vi och dom. Min ambition är att lyssna och försöka begripa varför vissa medmänniskor har hamnat långt från de värderingar som känns självklara för mig. I bästa fall kan de lära mig något.

Men när det gäller ISIS har en sorts gräns passerats som sätter denna hållning ur spel. Jag vill inte förstå. Orsakerna till deras uppkomst och varför människor väljer att stödja dem känns helt irrelevanta. ISIS ska bara stoppas. Punkt.