söndag 17 maj 2015

Äntligen en ny dag 1

I natt drömde jag att en person blev flera och att jag försökte andas genom naveln. Ja, jag vet, andras drömmar är i regel urtrista att ta del av. Men jag menar – andas genom naveln? Hur ska man tolka det? Är det en önskan om att återvända, in genom naveln, till fosterlivets trygghet?

Nej, det tror jag inte. Jag tror över huvud taget inte på att tolkningar. Varken av dikter, drömmar, bilder eller beteende. Händelser och företeelser är det de är, i kraft av det de är. 

Drömmen med dess känslobilder är sig själv nog. Varför skulle drömjaget behöva anstränga sig för att förstå sig själv? Drömmen blir en dröm först när den som drömmer vaknar, tänker tillbaka och benämner det uppleva dröm.

Jag tror att upplevelser, fenomen och manifestationer finns i sin egen rätt. Tolkningen av dem förutsätter att det finns en annan mer värdefull, mer användbar sanning dold någonstans. En sanning som tolkningen avslöjar.

Och när man väl börjat blir nästa fråga - när blir tolkningen slutgiltig? Den tolkningen man åstadkommer kanske även den kan tolkas. Och så vidare …

Syftet med tolkning är kanske att skapa trygghet. När det gäller drömmar så ger tolkningen en känsla av kontroll över de flyktiga, främmande och ibland skrämmande skuggor som rör sig i de nattliga landskapen. Men det är en kortvarig frist. Snart blir det åter natt, och då tar drömgestalterna ut en gruvlig hämnd.  

Drömtolkning är en sorts mögelsanering, dömd att misslyckas.

Oscar Wilde är inne på samma linje han säger:

It is only shallow people who do not judge by appearances. The mystery of the world is the visible, not the invisible.

Och Susan Sontag har uttalade följande förödande dom:

Interpretation is the revenge of the intellect upon art

Susan har skrivet en hel essä i ämnet, som du kan ta del av här.

0 0 0

Nu blommar vårt gigantiska fåglebärsträd. Det gör det bara ett par dagar varje vår. Det gäller att passa på att njuta av prakten. Och att lyssna på surret från de tiotusentals bin och humlor som invaderar grenarna.

I morgon är en ny dag, och då ska jag lägga upp en bild på det trädet.