tisdag 19 maj 2015

Snyltskator & måntroll – del två av Grybbingdalen på gång

Del två av Grybbindalen, som kommer att heta Snyltskator & måntroll, är i stort sett klar. Det som återstår är illustrationerna. Och att skriva färdigt Fruktsången, en låt som grybbingarna sjunger medan de arbetar.

Som vanligt i slutskedet av en bokarbete är det ett fasligt schå med att hitta och ta bort alla småfel, som trots mängder av genomläsningar ändå gömmer sig här och där.

Det senaste hjälpmedlet jag har hittat är talsyntes kopplat till google chrome. Ett program som låter en syntetisk röst läsa texten. När man samtidigt själv följer med i den uppdagas alla småfel obönhörligt.

Så här ser en av illustrationerna ut. Den förställer Davvads första möte med Snyltskatorna:

bild01