torsdag 2 juli 2015

Rant # 7: Jag saknar Nostradamus

image

Det är många som har åsikter om Grekland. Som alltid är tumregeln att man bör lita minst på den som uttalar sig tvärsäkrast. För faktum är att ingen vet. Det enda vi kan vara säkra på är att något kommer att hända. Den källa ur vilken historiska skeenden bubblar upp sinar aldrig.

Tyckarlistan är knökfull: Merkel, Habermas, Krugman, Kallifatides, Pascalidou, Joseph E. Stiglitz, Magdalena Andersson … Visionslösa, tanketorftiga och mer eller mindre inskränkta politiker, journalister och ekonomer, som tillbringat tiotusentals timmar i föreläsningssalarnas trånga och syrefattiga tankeburar, anförtros att avgöra miljoner människors framtid. Only an expert can deal with the problem, är devisen för dagen.

Jag måste säga att jag saknar Nostradamus. Inte ens denne legendariske siare tycks ha sagt nåt vettigt om krisen. Nostradamus verkar tyvärr vara helt ute nu för tiden. Han kunde åtminstone uttrycka sig poetiskt.

When twenty years of the Moon’s reign have passed
another will take up his reign for seven thousand years.
When the exhausted Sun takes up his cycle
then my prophesy and threats will be accomplished.

De påhittade Nostradamuscitaten är nästan ännu bättre än de han verkligen åstadkom. När George Bush valdes till president hittade någon tex på att han år 1555 sa så här:

Come the millennium, month 12
In the home of greatest power,
The village idiot will come forth
To be acclaimed the leader.

Vilket förstås var huvudet på spiken. Men alltså ett påhitt. Eller hans likaledes uppdiktadeförutsägelse om 9/11.

In the City of God there will be a great thunder,
Two brothers torn apart by Chaos,
while the fortress endures,
the great leader will succumb,
The third big war will begin when the big city is burning

För övrigt undrar jag vad som hände med korfuspåret? Tanken att Grekerna skulle göra sig skuldfria genom att sälja en eller ett par av sina turistöar, den var väl inte så dum?

Hur ska dilemmat lösas? Hur kommer att det sluta? Svaret är att det aldrig har börjat och att ingen slutpunkt finns. Allt flyter, som Herakleitos sa.

Alltså: Det som händer är en konsekvens av allt som skett tidigare, eller om vi öppnar oss för möjligheten att omvänd omvänd kausalitet är en realitet, något som ska hända i framtiden. Det ena skeendet övergår i det andra. Historien rör sig som vattnet i en flod och drivs av okontrollerbara, oöverskådliga krafter. Det är först i efterhand som det ser ut som att det fanns någon sorts logik i att det hela tog den väg som det gjorde. Som alltid är det då segrarens version som dokumenteras och betraktas som “sanningen”.

Historien är ingen linje som löper från det förflutna, via nuet och vidare in i framtiden. Framtiden är inte ens ett svävande skepp förankrat i forntiden, vilket Älgarnas Trädgård påstår.

Det otämjbara, stinkande och stundtals rabiesgalna rovdjur som vi kallar historien tjuter, rister, kliar sina loppbett, dammar, frustar och jagar våldsamt fram åt alla håll samtidigt, i en oändlig, stjärnlös och kaffesvart rymd.

Här kommer min egen helgarderade förutsägelse:

Grekland 2015

  • lämnade euron, återinförde drachman, socialiserade banker och storföretag, genomförde devisen från var och en efter förmåga, åt var och en efter behov i praktiken och blev världens fösta fungerande socialistiska drömstat.

  • Införde byteshandel, vilket ledde till att folk började lita på varandra, vilket i sin tur ledde till en ny typ av ekonomi byggd på solidaritet och att alla hjälps åt

  • gjorde sig skuldfri genom att skänka Korfu till Tyskland och ge alla i europeiska centralbanken, eu-kommissionen och IMF varsin liten ö

  • Bildade pakt med Rysslands Putin, bröt sönder EU och startade ett europeiskt flerfronstskrig

  • bytte euron mot bitcoin och blev världens först nation med en virtuell valuta

Rant = a discourse by a single performer, especially if irritated or upset