måndag 13 juli 2015

Rant # 8: Europa på ett sluttande såphalt plan

Rant = a discourse by a single performer, especially if irritated or upset

Att euron infördes mot bättre vetande av inkompetenta politiker och ekonomer är med facit i hand uppenbart. Men dessvärre är hela eu-projektet ett från början feltänkt elit-projekt, som saknar genuin demokratisk förankring.

Det är det som banat väg för de högerpopulistiska krafter vi nu ser växa sig allt starkare. Något som märkligt nog tycks förvåna eu-arkitekterna.

Tänk om den europeiska gemenskapen i stället tillåtits växa fram organiskt underifrån. I ett system där vi alla hade känt oss delaktiga. Ett gemensamt projekt för fred, samarbete och välstånd. Vars byggstenar kanske kunnat vara demokratiskt valda eu-råd på lokalnivå, sammanbundna i nätverk med andra liknande råd över hela kontinenten. Där en känsla av sann förbrödring och solidaritet utifrån vår gemensamma geografi, historia och kultur kunnat frodas.

En sådan europeisk gemenskap hade med klokare, modigare och mer insiktsfulla ledare varit fullt möjlig. Nu är det något vi får fortsätta att drömma om.