torsdag 10 september 2015

Örnen har landat!

… eller rättare sagt Snyltskatorna har landat.

Grybbingdalens andra del “Snyltskator och måntroll” har levererats från tryckeriet. Här är den på väg in in uthuset,som är platsen där jag lagrar mina böcker, innan de skickas ut till läsarna.

DSCF5092

DSCF5093