torsdag 1 oktober 2015

Morgonkaffe på Lidingö

20151001_072734

Dricker morgonkaffe på Lidingö, närmare bestämt i fiket på Skogshem & Wijk kursgård.

En tredagars kurs i socialstyrelsens regi, alltså. (Deltagande i en sådan är väl snudd  jackpot i antalet vuxenpoäng?) 

Greitz, Litvinov och Molt från nämnda organisation har bjudit in föreläsare som lär ut ord och begrep av typen podromalfas, brukarinflytandesamordnare, återhämtningsinriktat arbetssätt och funktionsvariation.

Första dagens störta insikt är att det som kännetecknar podromalfasen (= perioden som föregår insjuknande i schizofreni) är en nära nog hundraprocentig beskrivning av hur jag fungerar till vardags:

  • Humörsvängningar, irritation, oro och vredesutbrott som är svåra för omgivningen att förstå.
  • Ifrågasättande av vardagliga saker såsom varför existerar jag eller varför bor just jag på den här adressen.
  • Problem med att urskilja vad som är fantasier och föreställningar och vad som är fakta och verklighet. 

Kursen slutar klockan tre i morgon fredag. Sedan stannar jag i huvudstaden ytterligare ett dygn. Tänker promota mina böcker på diverse håll samt besöka Stockholm Affordable Art Fair.

timthumb