fredag 23 december 2016

Kosmos, Dylan och nobelpris

1aeb9c436c9d4f857658250e68468aaa

Dylan and Allen Ginsberg sitting at Jack Kerouac's grave during the Rolling Thunder tour 1975

Det här är mitt första och sista inlägg i debatten om Dylan som nobelpristagare i litteratur. Bilden talar för sig själv, hoppas jag. Om inte, maila mig för en längre palaver om poeter, pristagare, pekoral, panegyrik och pinsamheter.

Inte så att det behövs fler åsikter om det som utspelat sig, utan helt enkelt bara för att med alternativa medel synliggöra den episod i världsrymdens utvidgning som valde att stiga fram på detta sätt. Att åtminstone skissartat beskriva de kosmiska krafter som var i omlopp före, under och efter tilldragelsen. Samt att påtala de mörka monstermoln av koncentrerad omedvetenhet som såväl dag- som nattetid månaderna före den slutgiltiga fotnedsättningen jagade skiten ur akademiledamöterna.

Med andra ord: ett försök att hitom händelsehorisonten beskriva den kedja av svårprofeterade tilldragelser som ledde fram till beslutet, och som nu som ett hämningslöst toffeldjur fortplantar sig genom “nuet”, framåt i tiden, och samtidigt i sidled, till alla tänkbara parallella verkligheter.

Frågan om hur priset togs emot av den Dylan som dväljs i de parallella världarna är alltså inte ointressant. Men att söka svaret är lika fruktlöst som att försöka hitta ut ur den förgyllda taggtrådslabyrint som vi alla likt vilsna vädergudar allt för länge famlat omkring i.