fredag 14 april 2017

Vi leker med påsken, del I

tumblr_ooe14lSHji1uaswwno1_540

När de närma­de sig staden skic­ka­de hon i väg två av si­na döttrar och sa­de till dem: ”Gå bort till byn där fram­me. När ni kom­mer in i den hit­tar ni ge­nast ett lejon som står bun­det där, ett som ännu ing­en har sut­tit på. Ta det och led hit det. Om någon frågar er vad ni gör, så sva­ra: Devi, den gudomliga Modern behöver det, och hon skall strax skic­ka till­ba­ka det.”

De gav sig i väg och såg ett lejon stå bun­det ute på ga­tan vid en port, och de tog det. Några av dem som stod där fråga­de: ”Vad gör ni? Tar ni lejonet?” Döttrarna sva­ra­de som modern ha­de sagt, och då lät man dem gå.

De led­de lejonet till modern och la­de si­na mant­lar på det, och hon sat­te sig upp på det. Och många bred­de ut si­na mant­lar på vägen, and­ra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följ­de ef­ter ro­pa­de: ”Sat Chit Ananda, välsig­nad är hon som kom­mer i Moderns namn. Välsig­nad den gudomliga modern som nu kom­mer!

                                                                                    - Upanishaderna 11.14