måndag 25 december 2017

Grattis på födelsedagen, Jesus!

JESUS

Grattis på födelsedagen, Jesus!

Jesus var en radikal andlig aktivist som agerade utanför dåtidens religiösa institutioner, en förkämpe för kvinnors rättigheter och ett hot mot den etablerade politiska ordningen. Han var de fattiga, utblottade och förtrycktas vän. Han ägde ingenting, var helt ointresserad av vad andra tänkte om honom och bröt regelmässigt mot förbud och dogmer. En normbrytande och kompromisslös outsider som gick i döden för det han trodde på.

Jesus var en hängiven motståndare till våld, och gav oss det enda receptet mot krig och konflikter som kan fungera. En kärleksprofet som vigde sitt liv åt att förbehållslöst tjäna den gränslösa Gudomliga Intelligens som han kallade min fader i himmelen.

Han sa: stick ditt svärd tillbaka i skidan, ty alla som tar till svärd ska förgöras genom svärd. Låt den som är utan synd kasta första stenen. Döm inte, så kommer du själv inte att bli dömd. Han frågade varför vi ser grandet i vår broders öga, men inte bjälken i vårt eget. Han uppmanade oss att göra gott mot dem som hatar oss, välsigna dem som förbannar oss, be för dem som behandlar oss illa och ge bort alla våra ägodelar.

Jesus finns inte i någon helig bok, i sekter eller i klosterliv. Han finns inte i prästens ord eller i kyrkans riter och ceremonier. Han finns inte på universitets teologiska fakultet.

Du möter honom i vänner, älskare, lärare, främlingar på bussen, i vindens sus genom träden och havets bränningar.

Jesus föds i dig och mig i varje möte, i varje osjälvisk handling, i varje varm och kärleksfull blick, men också i den rebelliska i olydnaden och upproret mot all orättfärdig auktoritet och överhöghet. 

Han lever i modet när du står upp för dig själv och vågar gå din egen väg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"The whole point of Jesus's life was not that we should become exactly like him, but that we should become ourselves in the same way he became himself. Jesus was not the great exception but the great example."

- Carl Jung

jesus 2

Bilder: Alexey Kondakov