lördag 24 februari 2018

Fel låt vann – sätt in militären!

Namnlös

I Sverige 2018 kan det i ett av televisionens populäraste program ges uttryck för rent fascistoida åsikter utan att någon höjer på ögonbrynen.

Sveriges statsminister och GW är i Veckans Brott överens om att militär kan sättas in för att skjuta ihjäl folk i förorten. GW säger att tanken gör honom ”lite uppiggad”.

”Men jag tänker mig inte JAS och sådant”, fortsätter GW, varpå både han, programledaren och statsministern flinar gott.

Budskapet är alltså att så länge flygvapnet inte ingriper är allt frid och fröjd. Marktruppernas småskaliga dödande är inte så mycket att orda om.

Radions ekoredaktion följer upp genom att besöka en av Stockholms förorter och i ett inslag konstatera att Åsikterna går isär om militär i förorterna.

Om militär ska beordras in i förorten är alltså någonting vi nu kan ha åsikter om, för eller emot. Ungefär på samma sätt som när vi diskuterar om rätt låt vann i schlagerfinalen.

Det narkotiska preparat som gjort denna kollektiva avtrubbning möjlig måste vara en farmakologisk sensation. Den enda sunda reaktionen från alla som har sitt känslolov i behåll borde vara ett veckolångt ångestvrål.

De makthavare, som för något år sedan bombastiskt proklamerade att det inte skulle byggas murar i Europa, har alltså skapat en situation som de inte kan hantera med mindre än att militär sätts in.

Och detta kommer de undan med.

På ett sätt är logiken enkel. Politiker vill ha makt, och i rådande läge finns bara två alternativ för att tillskansa sig sådan. Antingen närmar man sig SD,s åsikter eller så samarbetar men med dem.

Men att detta inte genomskådas och får kännbara konsekvenser är obegripligt.

Jag märker när jag skriver detta att jag inte förmår kommentera det hela på något vettigt sätt. Detta är så skruvat, absurt, osmakligt, surrealistiskt och bortom all rim och reson att min kognitiva förmåga kortsluts och upphör att fungera.

Det enda jag kan säga är: väck mig det här Black Mirror-avsnittet är över.

--------------------------------------------------------------

Rant = a discourse by a single performer, especially if irritated or upset