söndag 18 mars 2018

Bloggmässa 18 mars - Jag är ateist, sa Stepen Hawking

ladda ned

Bloggmässan frångår i dag sin sedvanliga form och lämnar plats för fritt flytande funderingar kring vetenskap, vidskepelse, ateism och den gränslösa, kreativa intelligens som tidigare kallades Gud.

ladda ned

"I am an atheist," sa nyligen bortgångne Stephen Hawking. "There is no God. No one created the universe and no one directs our fate."

Det är intressant att jämföra detta tvärsäkra, på gränsen till dogmatiska, konstaterande med hur vetenskapsmän tidigare i historien tänkt och reflekterat. Många av dem, inte minst de tidiga kvantfysikerna, tycks ha varit någon sorts religiösa mystiker.

Det är väl känt att Einstein ofta pratade och tänkte Gud. Citaten är otaliga, men detta är ett av de vackraste:

The most beautiful and most profound experience is the sensation of the mystical. It is the sower of all true science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer wonder and stand rapt in awe, is as good as dead. To know that what is impenetrable to us really exists, manifesting itself as the highest wisdom and the most radiant beauty which our dull faculties can comprehend only in their primitive forms - this knowledge, this feeling is at the center of true religiousness.

Albert Einstein - The Merging of Spirit and Science

Nobelpristagaren Wolfgang Pauli försökte tillsamman med CG Jung gifta ihop kvantfysiken med djuppsykologin, genom att formulera en hållbar teori för fenomenet synkronicitet.

De ville visa att en eller flera till synes slumpartade händelser i själva verket kan vara sammanlänkade på grund av deras djupare innebörd och meningsfyllda samband,

atomandarchetype

En annan nobelpristagare och kvantfysiker, Niels Bohr, sa så här.

We ought to remember that religion uses language in quite a different way from science. The language of religion is more closely related to the language of poetry than to the language of science. True, we are inclined to think that science deals with information about objective nielsborh_galaxyfacts, and poetry with subjective feelings. Hence we conclude that if religion does indeed deal with objective truths, it ought to adopt the same criteria of truth as science.

But I myself find the division of the world into an objective and a subjective side much too arbitrary.

The fact that religions through the ages have spoken in images, parables, and paradoxes means simply that there are no other ways of grasping the reality to which they refer. But that does not mean that it is not a genuine reality. And splitting this reality into an objective and a subjective side won’t get us very far.”

En samtida vetenskapsman med en inte fullt lika rigid position som Hawking är Neil deGrasse Tyson. I en intervju berättar han om hur han beskrivs på Wikipedia:

I'm constantly claimed by atheists. I find this intriguing. In fact, on my Wiki page – I didn't create the Wiki page, others did, and I'm flattered imagesthat people cared enough about my life to assemble it – and it said "Neil deGrasse Tyson is an atheist."

I said, "Well that's not really true." I said, "Neil deGrasse Tyson is an agnostic."

I went back a week later it had been rewritten and it said "Neil deGrasse Tyson is an atheist." – again within a week – and I said, "What's up with that?" so I said "Alright, I have to word it a little differently."

So I said, okay "Neil deGrasse Tyson, widely claimed by atheists, is actually an agnostic.

Astronomen och författaren Carl Sagans reflektion är också tänkvärd:

"I have some discomfort both with believers and with nonbelievers when their opinions are not based on facts.

I am extremely uncomfortable with dogmatic atheists, who claim there can be no God; to my knowledge, there is no strong evidence for that position.

I'm also uncomfortable with dogmatic believers; to my knowledge, they don't have any strong evidence either.

If we don't know the answer, why are we under so much pressure to make up our minds, to declare our allegiance to one hypotheses or the other?"

ladda ned_thumb[3]

När man betraktar fotot nedan, från den historiska Solvay-konferensen 1927 (allmänt betraktad som en dramatisk vändpunkt i fysikens värld) så vill åtminstone jag sätta upp det på mitt hemma-altare, och tillbe herrarna som profeter, halvgudar eller helgon.

Vem vet, kanske kan deras andar komma till min undsättning när jag dabbat mig.

unnamed

ladda ned_thumb[3]

Nedan en video om Hawkings liv och tankar, som fördjupar och förbryllar ytterligare: