söndag 27 maj 2018

Några råd till mina kära vänner i MP, ifall jag hade några

33525797_10156486759849444_5821473212155822080_n

Miljöpartiet har just avslutat sin kongress. Jag vet inte exakt vad som utspelade sig där, men det som uppmärksammats i media, och det som kongressen kommer att bli ihågkommen för, är att ungdomsförbundet föreslog fördubblad flygskatt.

Även om detta klubbats igenom (vilket det inte gjorde) och genomförts skulle det inte minskat utsläppen nämnvärt.

Det som däremot sannolikt kommer att minska är antalet potentiella mp-väljare. Partiet vill driva frågan om höjd flygskatt i valrörelsen.

Jag har hittills haft svårt för att förstå innebörden det freudianska begreppet dödsdrift, men nu har mp med all önskvärd tydlighet visat hur den fungerar i praktiken.

Efter kongressen har vi återigen anledning att erinra oss Buckminster Fullers kloka ord.

You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete

I linje med denna insikt följer här 19 punkter, som kongressen borde beaktat.

1 Underlätta för folk att jobba hemifrån så att de slipper pendla. Företag ska vara tvungna att erbjuda denna möjlighet om de inte tydligt kan visa att den anställde måste finnas på arbetsplatsen. Påskynda forskningen om jobbmöten och övrig interaktion via VR och hologramteknik.

2 Allt som inte nödvändigtvis måste distribueras med fosilbränsledrivna fordon på våra vägar ska fasas ut till förmån för distribution över nätet. Tex musik, film, böcker nyheter, information, undervisningsmaterial. Legalisera fildelning för eget bruk.

3 De transporter som trots allt måste äga rum ska i möjligaste mån ske med fordon som drivs med alternativa bränslen, typ biogas.

4 Undersök hur blockchainteknik och virtuella valutor kan reformera vårt nuvarande pengasystem i grön riktning. Anställ Andreas Antonopoulos som rådgivare.

5 Tidningar som erhåller presstöd ska inte tillåtas använda betalväggar. Påskynda övergången från papperstidningar till digitala format.

6 Sätt en deadline för när allt kött ska vara producerat i minilabb i våra hemmakök. Påskynda forskningen om detta.

7 Gör föreläsningar på högskolor och universitet tillgängliga för alla genom att direktsända dem över nätet.

8 Underlätta delningsekonomin, även om den innebär att föråldrade näringar slås ut och traditionella anställningsformer undermineras.

9 Ge varje elev i skolan en individuell läroplan, som utgår från just den elevens unika begåvning.

10 Låt skolan förbereda eleverna för ett liv där de inte behöver lönearbeta. Ge dem strategier för hur man urskiljer sin inifrån kommande motivation, behåller och utvecklar sin spontana nyfikenhet och förfinar sin kreativitet.

11 Låt sjukvårdens uppdrag handla om att hålla människor friska, i stället för att bota dem när de blivit sjuka.

12 Underlätta möjligheterna för barn och äldre att finnas tillsammans med oss andra i vardagen, i stället för som nu förvarade i fängelseliknande institutioner.

13 Se dig själv och ditt agerande i vardagen som en katalysatorisk agent för ett nytt sätt att leva. Var den gröna förändring du vill se i världen.

14 Gör en detaljerad plan för hur robotisering och ny teknik ska kunna befria oss från arbete.

14 Betrakta överflödskonsumtion som en sjukdom. Låt kommunerna erbjuda gratis kurser i hur man hanterar denna, enligt 12-stegsmodell.

16 Förse alla köpcentra med personal utbildad i hur man bistår människor som hamnat i akut konsumtionstrans. Dessa ska fungera som en sorts konsumtionskulturens avprogrammerare.

17 Skriv en alternativ grundlag, där everything's interconnectedness är den bärande tanken.

18 Inse att politik inte handlar om storleken på cellens fönster, utan hur man river fängelsemurarna en gång för alla.

19 Gör William Gibsons ord till ert dagliga mantra - The future is already here – it's just not evenly distributed

Screenshot_2018-05-27-11-51-36

cats

Bilden överst: Rob MacInnis