fredag 25 maj 2018

När etikforskarna bakar skuldpastej

Etik

I en (dessvärre låst) text på DN-debatt som för tankarna till religiös förkunnelse, läxar sju etikforskare upp en betydande del av den svenska väljarkåren, och de två största politiska partierna.

Med hjälp av en lång rad onyanserade känsloargument skuldbelägger man de som i flyktingfrågan dragit andra slutsatser än forskarna själva. Frågans komplexitet berörs inte med ett ord.

I dag upplever många väljare sannolikt ett stort behov av vägledning, kloka tankar och innovativa perspektiv när det gäller att härifrån och framåt hitta bästa sättet att hjälpa människor på flykt, och i förlängningen skapa en värld där alla garanteras ett värdigt liv utan nöd och fattigdom.

Det vi kanske mer än något annat behöver hjälp med är hur vi ska ta oss ur den förlamande polarisering och oförsonlighet som vidlåder flyktingfrågan.

Etikforskarna hade mer än gärna med sin samlade klokskap fått bistå oss med detta. Visat hur samtalet kan fördjupas, hur de båda polerna respektfullt kan närma sig varandra, hur motsättningarna kan överbryggas, hur man får till stånd en dialog som skapar förutsättningar för en demokratiskt förankrad lösning.

I stället gör forskarna tvärtom. Djupt nedgrävda i en av skyttegravarna brassar man på med tyngsta möjliga ideologiska skuldartilleri.

Resonemanget man för är en spegelbild av den främlingsfientlighet man vänder sig emot. De som kommit fram till något annat än forskarna i flyktingfrågan är främmande, obegripliga, farliga, omoraliska. Ett hot mot demokratin.

Forskarna frågar: ”Vill ni ha ett samhälle som präglas av öppenhet och solidaritet – eller ska vi låta främlingsfientligheten ta över?”

Det är alltså genom en sådan förenklad, antingen-eller-bild man närmar sig en av vår tids ödesfrågor.

Resultatet av etikforskarnas inspel är helt och hållet förutsägbart. De som inte delar deras syn kommer inte att rubbas en tum. De som delar den kommer att applådera. Polariseringen befästs ytterligare. Skyttegravskriget fortsätter.

------------------------

Texten finns även i Opulens -  Förenklat om en av vår tids ödesfrågor

opulens-logo_utan www