måndag 6 augusti 2018

Ett folk, ett parti – vem bestämmer över historien?

ladda ned (1)


” … the movement of change is as much a builder as a destroyer”

- Alan Watts, The wisdom of insecurity


“History, Stephen said, is a nightmare from which I am trying to awake.”

- James Joyce, Ulysses


Lillebror SD har gjort en film om storebror S historia. Kritikerna säger att den inte är objektiv, att den inte redogör för den historiska sanningen.

Det finns alltså de som tror att SD,s valstrateger jobbar för utbildningsradion. Som från detta parti inför valet förväntade sig en objektiv dokumentär skildring. Steget hade i så fall varit kortare till uppdrag gransknings redaktion, då filmen ”Ett folk, ett parti” Inte har nämnvärt större bias än vad deras reportage brukar uppvisa.

Oavsett vilka brister kritikerna uppdagar, så har filmens huvudsyfte, att göra beskrivningar av olika partiers mer eller mindre klandervärda förflutna oanvändbara som politiskt argument, uppnåtts med råge.

Historieforskningen skiljer sig från annan forskning eftersom det inte går att upprepa historien i laboratorium. Vi har att göra med en dynamisk, dimhöljd process, stadd i ständig förändring. Det historikerna kommer fram till och formulerar är en sorts fantasier, eller, något mindre drastiskt uttryckt, ideologiskt färgade tolkningar.

Materialet i deras utsagor är i lika hög grad hämtat från samtidens konventioner och kulturbundna föreställningar, som från det förflutna man påstår sig undersöka. Historien är, för att använda ett populärt begrepp, en social konstruktion.

Historien revideras ständigt. Sedan ett antal år tillbaka hittar arkeologerna föremål catsefter föremål som är mycket äldre än förväntat.

Mänsklighetens tidiga historia skrivs om. Till och med den hittills etablerade synen på en övergång från jägar- och samlarkultur till jordbrukssamhällen har börjat ifrågasättas.

Ingen vet vad historikerna om hundra år kommer att säga om vår tid. Det vi däremot säkert vet är att de om tvåhundra år kommer att säga något helt annat.

Tillspetsat skulle man kunna hävda att historien förändras en begravning i taget. De gamla slitna teoriernas representanter ersätts med yngre utövare, som formulerar ett nytt sätt att tolka och förstå den tid som passerat. .

När SD-filmens kritiker talar om ”den historiska sanningen”, och att ”forskningen har konstaterat’”, så är de således ute och cyklar. På en velociped.


bicycle velocipede GIF by Electric Cyclery


Det kan inte uteslutas att det härifrån och framåt kommer att vara SD som skriver historien. Som definierar vilka värderingar som är eftersträvansvärda. Att de övertar den roll som SAP/LO länge och väl nära nog haft ensamrätt på.

På grund av ny teknik som youtube och sociala medier, håller den typ av demokratiutövning vi vant oss vid på att demonteras. Vad som växer fram i dess ställe vet vi inte. Teknikskiftet kommer även att påverka historien, vilket filmen Ett folk, Ett parti är ett talande exempel på.

De som har behov av det kan tycka att detta är en farlig, obegriplig och tragisk utveckling, De kan larma och stå i, stampa i golvet och primalskrika. Det kommer inte att tjäna mycket till. SD och deras film är bara en mikroskopiskt liten del av den globala förändringsvåg som nu väller fram. Kompassnålen snurrar hit och dit. De gamla välkända landmärkena står inte längre att finna. Ingen vet vart vi är på väg.

Lyfter vi blicken en aning kan vi konstatera att det är så här stora, omvälvande förändringar alltid har sett ut. Under mer eller mindre turbulenta former ersätts gamla strukturer och sätt att tänka med nya, De som har något att tjäna på att status quo behålls (makt, prestige, pengar) kämpar med näbbar och klor för att inte förlora sin trygghet, sitt inflytande, sitt tolkningsföreträde.

Det kan i denna skakiga och osäkra tid vara bra att hålla i minnet att vad som utspelat sig i historien varken bestäms av SD, S eller av kultursidornas skribenter och debattörer. Det bestäms inte heller av det så kallade forskarsamhällets professorer och doktorer.

Det är du själv, som genom ärligt och uppriktigt sanningssökande, utan ideologiska hänsyn och förutfattade meningar, avgör vad som förefaller vara mest sannolikt.

Ställ de svåra frågorna, vänd på varje sten. Tvivla på allt, utom på din egen förmåga att dra slutsatser och förstå.

Så länge du gör detta, kommer demokratin att leva.