torsdag 30 maj 2019

Himmelsfärdsdagen demokratiseras - inte längre endast förbehållen Kristi

Efter långvariga påtryckningar i form av samvetslöst syndande, högljudda svordomsharanger och civil olydnad mot de tio budorden har Gud Fader allsmäktig nu gått mänskligheten till mötes och demokratiserat sin agenda.

Himlafärdsförmåga ska inte längre vara exklusivt förbehållen hans enfödde son. Alla förses med det tyngdlösa svävandets fågelfrihet.

Herren utlyser också en tävling om den vakanta platsen på hans vänstra sida. (Den högra är som bekant sedan drygt tvåtusen år ockuperad av den enfödde sonen.)

Den som kommer först till den tomma vänsterstolen får, utöver makten och härligheten, möjlighet att benåda de levande och döda som den enfödde sonen dömt till ett liv i helvetet, där maskarna inte dör och elden aldrig släcks.

Alla och envar kan alltså hädanefter ta sig till Fadern för egen maskin.

Den enfödde sonen fråntas samtidigt ensamrätten att påstå sig vara vägen, sanningen och livet. Alla som så önskar kommer att kunna att gå på vattnet, förvandla vatten till vin, driva ut demoner, uppväcka döda och förlåta sina egna och andras synder.

Denna radikala förändring gäller från och med i dag och därefter utan inskränkningar från evighet till evighet.

Amen.