onsdag 8 maj 2019

Några råd till mina kära vänner i MP, ifall jag hade några - II

Miljöpartiet lyckades inte heller vid årets kongress uppamma mer fantasi än till att föreslå höjd flygskatt. Här är en uppdatering av det handlingsprogram jag föreslog efter fjolårets kongress.

1 Förbjud plastprodukter av engångstyp

2 Verka för att grönsaker och frukt odlas på plats i växthus anslutna till städernas köpcentrum. Låt konsumenterna själva plocka det de behöver.

3 Gör en detaljerad plan för hur robotisering och ny teknik ska kunna befria oss från lönearbete.

4 Underlätta för folk att jobba hemifrån så att de slipper pendla. Företag ska vara tvungna att erbjuda denna möjlighet om de inte tydligt kan visa att den anställde måste finnas på arbetsplatsen. Påskynda forskningen om jobbmöten och övrig interaktion via VR och hologramteknik.

5 Allt som inte nödvändigtvis måste distribueras med fosilbränsledrivna fordon på våra vägar ska fasas ut till förmån för distribution över nätet. T ex musik, film, böcker nyheter, information, undervisningsmaterial. Legalisera fildelning för eget bruk.

6 De transporter som trots allt måste äga rum ska i möjligaste mån ske på järnväg eller med fordon som drivs med alternativa bränslen, typ biogas.

7 Undersök hur blockchainteknik och virtuella valutor kan reformera vårt nuvarande pengasystem. Anställ Andreas Antonopoulos som rådgivare.

8 Presstöd ska, istället för att som idag tvinga tidningarna att låsa in journalistiken bakom betalväggar, endast utgå till de som utan kostnad tillhandahåller sitt material på nätet. Påskynda övergången från papperstidningar till digitala format.

9 Sätt en deadline för när allt kött ska vara producerat i minilabb i våra hemmakök. Påskynda forskningen om detta.

10 Gör föreläsningar på högskolor och universitet tillgängliga för alla genom att direktsända dem över nätet.

11 Underlätta delningsekonomin, även om den innebär att föråldrade näringar slås ut och traditionella anställningsformer undermineras.

12 Ge varje elev i skolan en individuell läroplan, som utgår från just den elevens unika begåvning.

13 I stället för att förbereda barnen för en arbetsmarknad som pga robotiseringen inte kommer att existera, bör skolan vägleda barnen inför en tillvaro fri från lönearbete. Ge eleverna strategier för hur man urskiljer och tar tillvara sin inifrån kommande motivation, behåller och utvecklar sin spontana nyfikenhet och förädlar sin kreativitet.

14 Låt sjukvårdens uppdrag handla om att hålla människor friska, i stället för att bota dem när de blivit sjuka.

15 Underlätta möjligheterna för barn och äldre att finnas tillsammans med oss andra i vardagen, i stället för som nu förvarade i fängelseliknande, lysrörsupplysta institutioner.

16 Se dig själv och ditt agerande i vardagen som en katalysatorisk agent för ett nytt sätt att leva. Var den gröna förändring du vill se i världen.

17 Utlys en tävling där den som formulerar fungerande, miljöförbättrande innovationer vinner en miljon kronor. Tävlingen ska vara pågående och priset delas ut fortlöpande. Låt allmänna arvsfonden finansiera

18 Betrakta överflödskonsumtion som en sjukdom. Låt kommunerna erbjuda gratis kurser i hur man hanterar denna, enligt 12-stegsmodell. (’Mitt namn är NN Jag är shopaholic’.)

19 Erbjud gratis kurser i hur man släcker törsten med kranvatten, återanvänder plastpåsar, vädrar sin kläder i stället för att tvätta sönder dem, lagar kläder som är slitna eller trasiga, hanterar sitt tvångsmässiga duschbehov, samåker till jobbet, minskar matsvinnet, lagar vegetarisk mat och slutar miljö-svina rent allmänt.

20 Förse alla köpcentra med personal utbildad i hur man bistår människor som hamnat i akut konsumtionstrans. Dessa ska fungera som en sorts konsumtionskulturens avprogrammerare.

21 Skriv en alternativ grundlag som bygger på Gaia-hypotesen. Alltså tanken att jordklotet är ett levande, intelligent väsen, vars delar är sammanlänkade i ett ömsesidigt beroende.

22 Inse att politik inte handlar om storleken på cellens fönster, utan hur man river fängelsemurarna en gång för alla.

23 Gör William Gibsons ord till ert dagliga mantra - ”Framtiden är redan här — den är bara inte rättvist fördelad”.


Bild -   Rob MacInnis