måndag 9 september 2019

Om ormstrider

- Måste jag döda ormen?
- Riktlinjerna anger att du måste besegra eller bemästra ormen. Det finns många sätt att uppnå detta. Många väljer att brottas med ormen. Andra slåss med blanka vapen. Vissa använder lockbeten för att lura ormen och sedan fånga den. En person kom med en flöjt och spelade en sång för att vagga ormen i sömn. Det enda du till varje pris måste undvika är att försöka gömma dig eller fly. Ormen kommer aldrig att ge upp jakten på dig. Om du inte besegrar ormen sväljer den dig hel.
- Kämpar alla mot samma mot orm?
- Nej.
- Är ormarna stora?
- Det finns många olika ormar. Kvaliteten på din insats och ditt eget arbete avgör vilken orm du kommer att slåss mot.
- När och var bekämpar jag ormen? Finns det någon slags grop eller arena för ormstrider?
- Du slåss mot ormen inom det område du reserverat för din kamp. Kampen börjar i allmänhet redan medan du söker din uppgift. Ormen lurar i närheten medan sökandet pågår. Den attackerar med full kraft när du börjar bli redo för att möta den.
- Kan ormen döda mig?
- Det händer nästan aldrig. Men om du är orolig, så tänk på att vara väl förberedd. Kämpa anständigt och med rent hjärta, utan tjuvnyp, utan tankar på framgång, utan hänsyn till dig själv och utan att sträva efter världslig belöning. Gör bara så bra ifrån dig som möjligt med de vapen du har till ditt förfogande.
- Den här ormhistorien är bara en saga, eller hur?
- Inte alls. Frågan du just ställde var ormens första listiga försök att snärja dig.


Fritt efter “The Snake Fight Portion of Your Thesis Defense” by Luke Burn