lördag 21 mars 2020

Send in the clowns!


En hel generation håller på att förlora sin framtid, säger tredje AP-fondens VD Kerstin Hessius. Och jag undrar i mitt stilla sinne: Var det inte exakt det de var på väg att göra redan innan pandemin bröt ut, pga klimatförändringarna?

Det budskap Hessius och hennes anhang torgför går ut på att vi så snart som möjligt måste få igång de ekonomiska hjulen. Överflödskonsumtion och en livsstil som hotar planetens överlevnad är vad som eftersträvas. Vi måste till varje pris tillbaka till business as usual.

Hesslius & co är oförmögna att se att den ekonomiska kollaps som orsakas av pandemin kan vara det bästa som mänskligheten just nu kan ställas inför, trots det lidande den på kort sikt innebär. Nedstängningen av det globala finansiella systemet är vad vi behöver för att jorden ska börja återhämta sig från våra krigsliknande attacker.

Nu kan naturen andas ut en stund. Och har vi riktig tur så återvänder bina.

(Bild: Francis Picabia, trois mimes - 1936)